Trwa ładowanie...
bEqgGTIR

Notowania

MRG Zmiana stanu posiadania – pośrednie nabycie akcji zawiadomienie z art. 69a ustawy o ofercie publicznej

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa”), Zarząd Merlin Group S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69a Ustawy od Mariusza Minasiewicza („Zawiadamiającego”).
W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69a Ustawy, Zawiadamiający poinformował, iż w związku z dokonaniem transakcji nabycia akcji Spółki w dniu 27 maja 2021 r. przez podmiot powiązany z Zawiadamiającym doszło do pośredniego nabycia przez Zawiadamiającego 142.579.400 akcji Spółki. Treść zawiadomienia Zawiadamiającego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bEqgGTJz