Trwa ładowanie...
bEqfVuCZ

Notowania

MRG Zmiana stanu posiadania – zawiadomienie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa”), Zarząd Merlin Group S.A. (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) informuje o otrzymaniu zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 Ustawy od WNG LIMITED („Akcjonariusz”).
W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 Ustawy, Akcjonariusz poinformował, iż w związku z dokonaniem w dniu 27 maja 2021 r. transakcji nabycia 142.579.400 akcji Spółki doszło do zmiany stanu posiadania akcji Emitenta przez Akcjonariusza. Treść zawiadomienia Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bEqfVuDH