Trwa ładowanie...
bEsbVRWt

Notowania

MAK Powołanie osoby zarządzającej Makarony Polskie SA

Spółka Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w związku z dobiegającą końca IX kadencją Zarządu, w dniu 1 czerwca 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki postanowiła, że Zarząd X kadencji będzie jednoosobowy.
W skład Zarządu X kadencji powołano Pana Zenona Daniłowskiego, któremu powierzono funkcję Prezesa Zarządu. Uchwała Rady Nadzorczej wejdzie w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020. Pan Zenon Daniłowski jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Posiada wiedzę ekspercką z zakresu zarządzania zespołami ludzkimi, hurtowego obrotu żywnością, produkcji makaronów oraz przetworów owocowo-warzywnych, programów europejskich dla przedsiębiorców i społeczności lokalnych oraz form pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw. W latach 1984 - 1991 pracownik naukowo-dydaktyczny w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (prowadził badania naukowe z zakresu gospodarki rynkowej oraz zajęcia dydaktyczne ze studentami, brał udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą). W latach 1991 - 2012 Prezes Zarządu spółki Praska Giełda Spożywcza SA, podmiotu dominującego grupy kapitałowej funkcjonującej na szeroko rozumianym rynku spożywczym. Od maja 2012 Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Praska Giełda Spożywcza SA. Od lipca 2007 roku do maja 2012 roku Pan Zenon Daniłowski pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA, a od maja 2012 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Pan Zenon Daniłowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki Makarony Polskie SA.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-08-03
MAK Skierowanie wniosku do Prezesa UOKiK stanowiącego zgłoszenie zamiaru koncentracji w ramach planowanego przez spółkę Makarony Polskie SA projektu akwizycyjnego
6,72
+2,68
2021-07-09
MAK Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Makarony Polskie SA w dniu 7 lipca 2021 roku
7,22
0,00
2021-07-07
MAK Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA w dniu 7 lipca 2021 roku, w tym m.in. podjęcie przez Walne Zgromadzenie decyzji w sprawie emisji akcji serii F
7,24
0,00
2021-07-07
MAK Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie SA uchwały o wypłacie dywidendy
7,24
0,00
2021-06-10
MAK Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA
7,30
0,00
2021-06-07
MAK Zawarcie warunkowej umowy dotyczącej nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej po wcześniejszym przekształceniu przedsiębiorstwa, prowadzonego w formie jednoosobowej działalności, w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
7,20
0,00
2021-06-02
MAK Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na przeprowadzenie planowanego przez Zarząd projektu akwizycyjnego
7,20
-0,28
2021-06-02
MAK Rekomendacja wypłaty dywidendy - pozytywne zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2020
7,20
-0,28
2021-06-02
MAK Powołanie osoby zarządzającej Makarony Polskie SA
7,20
-0,28
2021-06-02
MAK Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za lata obrotowe 2019-2020
7,20
+3,33
bEsbVRXb