Trwa ładowanie...
bEsjNKAB

Notowania

ACREBIT: strona spółki
2.06.2021, 18:45

YOS Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku

Zarząd Emitenta Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej „Emitent”) niniejszym in-formuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 13:00 w Kancelarii Notarialnej Wojciech Kurzeja przy ul. Dąbrowskiego 58/3, 41-500 Chorzów.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomoc-nika.

Załączniki

Inne komunikaty

bEsjNKBj