Trwa ładowanie...
bEJJraSZ
Notowania

ZUK Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 roku

Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych "STĄPORKÓW" S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą
w Stąporkowie działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402¹, art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 czerwca 2021 roku na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Stąporkowie przy ul. Górniczej 3 (budynek biurowca sala konferencyjna I piętro). Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz Sprawozdaniem z wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A.” wraz z projektem oceny ww. sprawozdania ze strony firmy audytorskiej, Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Jednocześnie Spółka informuje, że sprawozdanie Rady Nadzorczej, które ma być przedmiotem zatwierdzenia w ramach pkt 9.4 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jak również ostateczna ocena firmy audytorskiej do sprawozdania z wynagrodzeń zostaną przekazane do publicznej wiadomości po ich odpowiednio przyjęciu/sporządzeniu, co powinno nastąpić w drugim tygodniu czerwca br. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...).

Załączniki

Inne komunikaty

bEJJraTH