Trwa ładowanie...
bErDQGyJ

Notowania

COGNOR: strona spółki
4.06.2021, 17:26

COG Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

Zarząd COGNOR HOLDING Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 94, str. 1037, z późn. zm.) („KSH”) zwołuje na dzień 30 czerwca 2021 roku, na godzinę 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Poraju, przy ul. Zielonej 26.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Załączniki: 1. ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH, 2. projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Załączniki

Inne komunikaty

bErDQGzr