Trwa ładowanie...
bEDFhJxN
Notowania

K2H Zgłoszenie projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 czerwca 2021r.

Zarząd „K2 Holding” S.A. (poprzednio prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: K2 Internet S.A., dalej: Emitent, K2) niniejszym informuje, że w dniu 7 czerwca 2021 roku Spółka odebrała od Pana Jakuba Menca, pełnomocnika akcjonariusza FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, akcjonariusza Spółki posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, w związku ze zwołanym na dzień 15 czerwca 2021 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki (Walne Zgromadzenie), projekty uchwał na Walne Zgromadzenie.
Projekty uchwał oraz życiorys Pana Jakuba Menca stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bEDFhJyv