Trwa ładowanie...
bEUEfkvF
Notowania
PZU: strona spółki
7.06.2021, 17:53

PZU Rezygnacja członka Zarządu PZU SA

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2021 r. o godz. 17.02 Spółka otrzymała od Pana Marcina Eckerta rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu PZU SA ze skutkiem na chwilę złożenia rezygnacji.
Zgodnie z art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych mandat Pana Marcina Eckerta wygasa wskutek złożonej rezygnacji. Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach. Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bEUEfkwn