Trwa ładowanie...
bEqzBDYl

Notowania

CNT: strona spółki
7.06.2021, 18:45

CNT Wybór audytora do badania sprawozdań o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2021 i 2022.

Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu ("Emitent", „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 7 czerwca 2021 roku wpłynęła do Spółki informacja, iż Rada Nadzorcza Spółki - po zapoznaniu się z ofertą firmy PKF Consult Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie – podjęła, w trybie §17 ust. 10 Statutu Spółki, uchwałę w sprawie wyboru firmy audytorskiej PKF Consult Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod numerem 477 do badania sprawozdań o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2021 i 2022.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Emitenta do podpisania z firmą PKF Consult Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie umowy dotyczącej badania sprawozdań o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2021 i 2022.

Inne komunikaty

bEqzBDYT