Trwa ładowanie...
bELjCJAl
Notowania
MFO: strona spółki
9.06.2021, 11:28

MFO Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art.19 MAR

Zarząd Spółki MFO S.A. informuje, iż w dniu 9 czerwca 2021 roku otrzymał od Pana Sławomira Brudzińskiego – członka Rady Nadzorczej powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art.19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR).
Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bELjCJAT