Trwa ładowanie...
bELhQQwl
Notowania
MFO: strona spółki
10.06.2021, 13:20

MFO Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Spółki MFO S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 czerwca 2021 roku Spółka otrzymała obustronnie podpisany Aneks nr A9/5797/13/M/04, do Umowy o linię wielowalutową nr 5797/13/M/04 z dnia 19.06.2013 r., zawarty z Bankiem Millennium S.A. Zmianie uległ globalny limit kredytowy Spółki (kredyt w rachunku bieżącym) do wysokości 54.000.000 PLN, który obowiązuje od 19.06.2021 r. do 18.06.2022 r.
W dniu 10 czerwca 2021r. Spółka podpisała również z Bankiem Millennium S.A. Aneks nr 5 do umowy faktoringu odwrotnego nr 3250 z dnia 28.04.2016r. Maksymalny limit faktoringowy udzielony Spółce to 10.000.000 PLN. Data wygaśnięcia limitu to 19.06.2022r. W dniu 10 czerwca 2021r. Spółka podpisała także z Bankiem Millennium S.A. Aneks nr 8 do umowy faktoringowej nr 2446 z dnia 19.06.2013r. wydłużający datę wygaśnięcia limitu faktoringowego w wysokości 5.450.000 PLN z 18.06.2021 na 18.06.2022r. Warunki Aneksów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Spółka uznaje wyżej wymienione umowy za znaczące, gdyż ich łączna wartość przekracza 20% wartości kapitałów własnych.

Inne komunikaty

bELhQQwT