Trwa ładowanie...
bEitCSth

Notowania

11BIT: strona spółki
10.06.2021, 15:59

11B Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą

Zarząd spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 8 czerwca 2021 roku, działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 2 ust. 2 Uchwały nr 04/01/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C („Uchwała 1”) oraz § 2 Uchwały nr 07/01/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki („Uchwała 2”), przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą 1, Uchwałą 2 oraz związane z realizacją programu motywacyjnego wprowadzonego w Spółce na podstawie Uchwały nr 18/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 11 bit studios S.A. z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków zarządu 11 bit studios S.A.
Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bEitCStP