Trwa ładowanie...
bEisJtTp

Notowania

ASE Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 10 kwietnia 2021 r. w Warszawie („ZWZ”):
1. Asseco International A.S. – z liczbą głosów 26 494 676, co stanowiło 72,8% głosów na ZWZ oraz co stanowi 51,06% ogólnej liczby głosów w Spółce; 2. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander – z liczbą głosów 8 544 000, co stanowiło 23,48% głosów na ZWZ oraz co stanowi 16,46% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Inne komunikaty

bEisJtTX