Trwa ładowanie...
bEgBYZmd

Notowania

TRANSPOL: strona spółki
10.06.2021, 16:44

TRN Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 czerwca 2021 roku podjęło uchwałę nr 19 w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 5.069.574,54 zł. Dywidenda zostanie wypłacona z zysku netto z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 2.370.524,73 zł oraz z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych) w wysokości 2.699.049,81 zł.
Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 16 sierpnia 2021 roku oraz termin wypłaty dywidendy na 26 sierpnia 2021 roku. Według stanu na dzień podjęcia uchwały na jedną akcję Spółki przypada z tytułu dywidendy kwota 0,27 zł. Liczba akcji Spółki uprawnionych do dywidendy wynosi 18.776.202.

Inne komunikaty

bEgBYZmL