Trwa ładowanie...
bEitDyqJ

Notowania

AGORA: strona spółki
10.06.2021, 16:55

AGO 13/2021 uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Agory S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2021 r. - Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za lata 2019-2020 wraz z oceną biegłego rewidenta

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, "Spółka"), w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 27 maja 2021 r. zawierającego projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 r. przekazuje w załączeniu "Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za lata 2019-2020" wraz z oceną biegłego rewidenta, którego rozpatrzenie zostało przewidziane w pkt 15 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
"Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Agory S.A. za lata 2019-2020" zostało opublikowane przez Spółkę wraz ze wszystkimi materiałami na Walne Zgromadzenie na stronie korporacyjnej Spółki w zakładce dedykowanej materiałom na to Walne Zgromadzenie.

Załączniki

Inne komunikaty

bEitDyrr