Trwa ładowanie...
bEgClwol

Notowania

TSGAMES: strona spółki
10.06.2021, 17:09

TEN Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że 10 czerwca 2021 roku podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych dla Spółki.
Celem tego procesu jest wybór najlepszego sposobu realizacji długoterminowej strategii Spółki, polegającej na dalszym rozwoju i maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy. W trakcie przeglądu Ten Square Games S.A. będzie kontynuować realizację dotychczasowej strategii, działań i projektów. Zarząd będzie brał pod uwagę różne opcje strategiczne, w tym pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego. W ramach procesu, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, wybranym podmiotom mogą być udzielane dodatkowe informacje o Spółce i jej podmiotach powiązanych. W związku z powyższym Zarząd zaangażował doradców finansowych i prawnych, którzy wesprą go w przeprowadzeniu przeglądu strategicznego. Obecnie nie została podjęta żadna decyzja dotycząca wyboru konkretnej opcji strategicznej i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta. Wszelkie aktualizacje dotyczące przeprowadzanego procesu będą podawane przez Spółkę do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Inne komunikaty

bEgClwoT