Trwa ładowanie...
bEgBESOJ

Notowania

ATENDE: strona spółki
10.06.2021, 18:46

ATD Informacja o otrzymaniu not obciążeniowych

Zarząd Atende S.A. („Atende”) informuje, że w dniu 10 czerwca 2021 r. otrzymał od Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych („Zamawiający”) noty obciążeniowe i wezwanie do zapłaty kar umownych na łączną kwotę 5 450 tys. zł, wystawione w związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od umów realizowanych przez Atende, co nastąpiło w wyniku utraty świadectw bezpieczeństwa przemysłowego.

Inne komunikaty

bEgBESPr