Trwa ładowanie...
bEitKRNh

Notowania

ECHO: strona spółki
10.06.2021, 21:50

ECH Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Echo Investment S.A., Zarząd spółki Echo Investment S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych od Lisala Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”), tj. Akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, projekt zmienionej Uchwały Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2020 r.
Treść zgłoszenia oraz projekt zmienionej Uchwały Nr 6 ZWZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2020 r. otrzymanych od Akcjonariusza stanowią załącznik do raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bEitKRNP