Trwa ładowanie...
bEicPBzF

Notowania

NOVINA: strona spółki
11.06.2021, 9:30

NOV Wiosek akcjonariusza o podwyższenie ceny skupu akcji własnych

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 9/2021 z dnia 1 czerwca 2021 roku, Zarząd Novina S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że dniu 10 czerwca 2021 największy akcjonariusz Emitenta, tj. Novina sp. z o.o., poinformował, że na podstawie przepisu art. 401 §5 k.s.h., w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 28 czerwca 2021 roku, zamierza zgłosić wniosek o dokonanie zmian w projekcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych, która będzie głosowana w trakcie obrad tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zmiany polegają na:
1) podniesieniu ceny maksymalnej skupu akcji własnych do kwoty 12 zł; 2) zapisaniu w uchwale, że akcje w ramach skupu akcji własnych będą nabywane tylko i wyłącznie w ramach transakcji zawieranych na rynku NewConnect, a tym samym na wykluczeniu możliwości nabywania akcji w ramach skupu akcji własnych w drodze umów cywilnoprawnych. Novina sp. z o.o. zobowiązała się przy tym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i głosowania za przyjęciem uchwały ws. skupu akcji własnych z uwzględnieniem powyższych zmian. Novina sp. z o.o. zadeklarowała jednocześnie, że nie będzie uczestniczyć w skupie akcji własnych. Niniejszy raport publikowany jest w szczególności w związku z faktem, że Novina sp. z o.o. jest największym akcjonariuszem Emitenta, posiadającym akcje reprezentującym 73,51 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Inne komunikaty

bEicPBAn