Trwa ładowanie...
bEiEzCCZ

Notowania

LUKARDI: strona spółki
11.06.2021, 11:55

LUK Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lukardi S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r.

Zarząd Lukardi S.A. informuje, że w dniu 8 czerwca 2021 r. otrzymał od Akcjonariusza, reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek dotyczący umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r. poprzez dodanie punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie z członkiem Zarządu” oraz projekt uchwały.
Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r. oraz projekty uchwał uzupełnione o uchwałę zaproponowaną przez Akcjonariusza. Aktualna treść ogłoszenia oraz uzupełnione projekty uchwał znajdują się w załączniku do niniejszego raportu

Załączniki

Inne komunikaty

bEiEzCDH