Trwa ładowanie...
bErKQeyJ

Notowania

TORPOL: strona spółki
11.06.2021, 13:24

TOR Informacja o wypłacie dywidendy

Zarząd TORPOL S.A. (Spółka) informuje, iż zgodnie z uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2021 roku w sprawie podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło o przeznaczeniu zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2020 w kwocie 46.974.094,96 zł na:
a) wypłatę dywidendy w wysokości 35.144.100,00 zł, tj. 1,53 zł na akcję; b) pokrycie skumulowanej straty z lat poprzednich w wysokości 2.267.468,54 zł; c) zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotą 700.000,00 zł; d) zwiększenie kapitału rezerwowego w wysokości 8.862.526,42 zł. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. ustaliło, że listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2020 r. (dzień dywidendy) ustala się na dzień 30 czerwca 2021 r., a termin wypłaty dywidendy wyznacza się na dzień 30 lipca 2021 roku.

Inne komunikaty

bErKQezr