Trwa ładowanie...
bEqzCXSJ

Notowania

TORPOL: strona spółki
11.06.2021, 13:35

TOR Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. w dniu 11 czerwca 2021 roku

Zarząd TORPOL S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 11 czerwca 2021 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał, a ponadto nie wystąpiły projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka informuje, że sprawozdania roczne Spółki będące przedmiotem głosowania w ramach punktów 5 do 7 przyjętego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 12 marca 2021 r., natomiast (i) Sprawozdanie Zarządu TORPOL S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2020, które było rozpatrzone i zatwierdzone w ramach punktu 8 przyjętego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; (ii) Sprawozdanie Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2020 oraz za okres 01 stycznia – 12 maja 2021 r., które było rozpatrzone i zatwierdzone w ramach punktu 9 przyjętego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjętego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz (iii) Sprawozdanie Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o wynagrodzeniach za 2020 rok, które było przedmiotem obrad w ramach punktu 12 przyjętego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 14 maja 2021 r.

Załączniki

Inne komunikaty

bEqzCXTr