Trwa ładowanie...
bEilgMgl

Notowania

TORPOL: strona spółki
11.06.2021, 13:42

TOR Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TORPOL S.A.

Zarząd TORPOL S.A. (Spółka) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obradującym w dniu 11 czerwca 2021 r. (ZWZ):
1) Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. posiadała 8.728.600 akcji, z których przysługiwało 8.728.600 głosów, stanowiących 38% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało odpowiednio 67,63% w trakcie obrad ZWZ, 2) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 2.038.000 akcji, z których przysługiwało 2.038.000 głosów, stanowiących 8,87% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało odpowiednio 15,79% w trakcie obrad ZWZ, 3) fundusze inwestycyjne zarządzane przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych posiadające na ZWZ łącznie 1.822.935 akcji, z których przysługiwało łącznie 1.822.935 głosów, stanowiących 7,94% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, co odpowiadało odpowiednio 14,12% w trakcie obrad ZWZ.

Inne komunikaty

bEilgMgT