Trwa ładowanie...
bEilZoJN

Notowania

PANOVA: strona spółki
11.06.2021, 13:55

NVA Zawarcie umowy najmu powierzchni handlowej

Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 11.06.2021 r. została zawarta umowa najmu ("Umowa") pomiędzy P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach jako „Wynajmującym” i Castorama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako „Najemcą”.
Przedmiotem Umowy jest najem wolnostojącego budynku przeznaczonego do prowadzenia działalności handlowej o powierzchni najmu ok. 10.256 m2. Umowa została zawarta na okres 10 lat, przy czym odbiór Przedmiotu Najmu nastąpi nie później niż w dniu 28.02.2023 roku. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych, a Zarząd Emitenta uznał niniejszą informację za istotną z uwagi na wartość zawartej Umowy najmu. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Inne komunikaty

bEilZoKv