Trwa ładowanie...
bEqvAkeZ

Notowania

PHN: strona spółki
11.06.2021, 17:06

PHN Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. ("Spółka") informuje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") Uchwały nr 594/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie dopuszczenia oraz wprowadzenia z dniem 15 czerwca 2021 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW 91.721 akcji zwykłych na okaziciela serii C ("Akcje Serii C") Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
Wprowadzenie ww. akcji Spółki do obrotu giełdowego z dniem 15 czerwca 2021 r. nastąpi pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 15 czerwca 2021 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLPHN0000014. Wskazane wyżej akcje zostały wyemitowane na podstawie: - Uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 października 2011 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3.884.000,00 zł poprzez emisję 3.884.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz - Uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 469.000,00 zł poprzez emisję 469.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Akcje serii C wyemitowane na podstawie ww. uchwał nabywane są w wyniku realizacji uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B Spółki zaoferowanych nieodpłatnie tym pracownikom spółek Warszawski Holding Nieruchomości S.A., dawnej Intraco S.A., dawnej Budexpo S.A. oraz DALMOR S.A., którym stosownie do przepisów art. 36 i n. Ustawy z dn. 31 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (obecnie Ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników) przysługiwało prawo do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów danej spółki. Podstawa prawna: Inne uregulowania

Inne komunikaty

bEqvAkfH