Trwa ładowanie...
bEqQDXJx

Notowania

COR Rejestracja połączenia Corelens S.A. oraz Zortrax S.A.

Zarząd spółki pod firmą Zortrax S.A. (uprzednio działającej pod firmą Corelens S.A.) („Emitent”) niniejszym informuję, iż w dniu 14.06.2021 r. powziął informację o rejestracji połączenia Emitenta oraz spółki pod firmą Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie (KRS nr 0000564079) („Spółka Przejmowana”) („Połączenie”).
W konsekwencji rejestracji Połączenia, cały majątek Spółki Przejmowanej został przeniesiony na Emitenta w zamian za akcje, które Emitent wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej (tj. 111.937.500 akcji Emitenta w zamian za 7.462.500 akcji Spółki Przejmowanej, zgodnie z parytetem wymiany wynoszącym 15 akcji Emitenta za 1 akcję Spółki Przejmowanej). W konsekwencji rejestracji Połączenia, zmieniła się firma pod którą działa Emitent (z Corelens na Zortrax), a także siedziba Spółki (aktualnie siedzibą Spółki jest Olsztyn). Szczegółowe informacje dot. połączenia Emitenta oraz Spółki Przejmowanej zostały podane do publicznej wiadomości raportami bieżącymi ESPI 27/2020 (podpisanie umowy inwestycyjnej pomiędzy Emitentem a Spółką Przejmowaną), ESPI 28/2020 (podpisanie planu połączenia Emitenta oraz Spółki Przejmowanej) oraz ESPI 12/2021 (podjęcie uchwał w sprawie połączenia Emitenta oraz Spółki Przejmowanej).

Inne komunikaty

bEqQDXKf