Trwa ładowanie...
bFgohwHp
Notowania
PROLOG: strona spółki
14.06.2021, 13:31

XBS art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Emitent") informuje o otrzymaniu zawiadomienia z dnia 14 czerwca 2021 roku sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE o dokonanych transakcjach na akcjach Emitenta w dniu 11 czerwca 2021 roku przez XBS Logistics S.A. - podmiot powiązany z osobą pełniącą funkcje zarządcze Emitenta.
Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bFgohwHX