Trwa ładowanie...
bErfeJCd

Notowania

AQUABB: strona spółki
14.06.2021, 14:12

AQU Informacja o niepodjęciu uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 14 czerwca 2021 r.

Zarząd „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 14 czerwca 2021 r. („Walne Zgromadzenie”) nie podjęło żadnej uchwały.
Walne Zgromadzenie zostało zamknięte przez osobę otwierającą jego obrady bez merytorycznego rozstrzygania jakiejkolwiek sprawy (w tym nie dokonano wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia) z uwagi na fakt, iż na Walnym Zgromadzeniu obecni byli akcjonariusze reprezentujący jedynie 33,85% kapitału zakładowego Spółki. Zgodnie bowiem z § 25 pkt a) Statutu Spółki – stosowanym w związku z art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych – „Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli są na nim obecni akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału akcyjnego”.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-07-06
AQU Otrzymanie odpisu pozwu złożonego przez Veolia Voda (Sofia) B.V.
22,00
0,00
2021-06-23
AQU Zamiana nieruchomości pomiędzy „AQUA” S.A. a Gminą Bielsko-Białą w celu realizacji inwestycji.
22,00
+4,55
2021-06-22
AQU Wniesienie przez Spółkę odwołania od decyzji o odmowie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice na okres kolejnych trzech lat.
23,00
-4,35
2021-06-17
AQU Powołanie Członków Zarządu „AQUA” S.A.
23,20
0,00
2021-06-17
AQU Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
23,20
0,00
2021-06-17
AQU Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
23,20
0,00
2021-06-14
AQU Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów, którzy stawili się na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w dniu 14 czerwca 2021 r.
24,40
-1,64
2021-06-14
AQU Informacja o niepodjęciu uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 14 czerwca 2021 r.
24,40
-1,64
2021-06-11
AQU Utrzymanie w mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach o oddaleniu wniosku Veolia Voda (Sofia) B.V. o udzielenie zabezpieczenia.
25,00
-2,40
2021-06-07
AQU Odmowa zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice na okres kolejnych trzech lat.
25,80
0,00
bErfeJCL