Trwa ładowanie...
bEJRwCut
Notowania
BIOGENED: strona spółki
14.06.2021, 14:48

BGD Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 14.06.2021

Zarząd Emitenta przekazuje wykaz osób, które posiadały co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Biogened S.A., które odbyło się w dniu 14.06.2021 roku.
1. Life Science Technologies N.V. z siedzibą w Amsterdamie - posiadał 907.050 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na WZA, co stanowiło 36,927% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 36,927% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 69,16% głosów akcjonariuszy obecnych na WZA w dniu 14.06.2021 r. 2. BIONIQ Limited z siedzibą w Santa Venera, Malta - posiadał 400.000 sztuk akcji Emitenta uprawniających do głosowania na WZA, co stanowiło 16,285% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i 16,285% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, a co z kolei stanowiło 30,50% głosów akcjonariuszy obecnych na WZA w dniu 14.06.2021 r.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-07-16
BGD Zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym
11,60
0,00
2021-06-14
BGD Wykaz osób posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 14.06.2021
12,00
+4,17
2021-05-28
BGD Zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym
10,90
+11,93
2021-05-28
BGD Zawarcie aneksu do umowy linii gwarancji
10,90
+11,93
2021-05-28
BGD Zawarcie aneksu do umowy kredytu nieodnawialnego
10,90
+11,93
2021-05-28
BGD Zawarcie aneksu do umowy kredytu nieodnawialnego
10,90
+11,93
2021-05-18
BGD Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 14.06.2021 r.
12,20
-0,82
2021-04-14
BGD Zawarcie umów leasingu operacyjnego
12,90
-3,10
2021-03-16
BGD Zakończenie procesu rejestracji akcji w KDPW S.A.
13,30
+0,75
2021-03-09
BGD Zawarcie umowy pożyczki
13,70
-1,46
bEJRwCvb