Trwa ładowanie...
bEThBvhN
Notowania
BIOTON: strona spółki
14.06.2021, 16:51

BIO Zawarcie Aneksu nr 2 do Umowy pożyczki

Zarząd BIOTON S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym został zawarty Aneks nr 2 do Umowy pożyczki z UniApek S.A. z dnia 16.11.2018 r („Umowa pożyczki”). Umowa pożyczki została zawarta na 12 miesięcy na kwotę 7.000.000 USD i nie jest zabezpieczona. Aneks nr 1 do Umowy pożyczki wydłużył termin spłaty pożyczki łącznie o 36 miesięcy. Natomiast Aneks nr 2 do Umowy pożyczki określa harmonogram spłaty pożyczki tj. a) 2 miliony USD do zapłaty w dniu 30 listopada 2021 roku, b) 2 miliony USD do zapłaty w dniu 30 kwietnia 2022 roku, c) 3 miliony USD do zapłaty w dniu 30 listopada 2022 roku, o ile pożyczka ta nie zostanie spłacona wcześniej. Aneks nr 2 przedłuża również termin obowiązywania Umowy pożyczki do dnia 5 grudnia 2022 roku.
Spółka informowała o powyższym następującymi raportami bieżącymi nr 23 z 04.09.2019 roku, nr 31 z 31.10.2019 roku i nr 35 z dnia 18.11.2019 roku.

Inne komunikaty

bEThBviv