Trwa ładowanie...
bEEvyfWZ
Notowania

MCE Uzupełnienie materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 czerwca 2021 r.

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 23/2021 z dnia 20 maja 2021 roku niniejszym informuje, że działając na podstawie art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 311 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych sporządził sprawozdanie Zarządu („Sprawozdanie”) w związku z zamierzonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii P oraz pokryciem ich wkładami niepieniężnymi.
Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości następujące dokumenty: 1. Sprawozdanie, 2. Opinię biegłego rewidenta na temat wartości godziwej 100% kapitałów własnych oraz pakietu 20 udziałów w Spółce IT Fashion Polska Group & Partners Sp. z o.o.” oraz Opinię biegłego rewidenta na temat wartości godziwej 100% kapitałów własnych oraz pakietu 1.221 udziałów w spółce MamissimaSp. z o.o.- obie wykonane przez biegłego rewidenta Marcina Wasila (kluczowy biegły rewident nr ew. 9846 WBS Audyt sp. z o.o.)

Załączniki

Inne komunikaty

bEEvyfXH