Trwa ładowanie...
bEDFHbAl
Notowania

K2H Powołanie członków Rady Nadzorczej K2 Holding S.A.

Zarząd Spółki K2 Holding S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 czerwca 2021 r. w związku z wygaśnięciem wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2020 rok mandatu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Grzegorzowi Stulgisowi oraz Panu Michałowi Zdziarskiemu, ZWZ Spółki powzięło uchwałę nr 19 w sprawie powołania Pana Jakuba Menca w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwałę nr 20 w sprawie powołania Pana Grzegorza Stulgisa w skład Rady Nadzorczej Spółki.
Pan Jakub Menc nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Jakub Menc jest finansistą z 8-letnim doświadczeniem w zarządzaniu inwestycjami. Pracował przy zarządzaniu funduszami akcyjnymi, wycenach spółek, analizach finansowych, modelowaniu finansowym i ładzie korporacyjnym. Tytuł CFA. Licencjonowany Doradca Inwestycyjny. Obecnie Zarządzający FRAM Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym. Szczegółowy życiorys Pana Menca stanowi załącznik do niniejszego Raportu bieżącego. Pan Grzegorz Stulgis nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Grzegorz Stulgis jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, oraz licencjonowany doradca inwestycyjny. Współwłaściciel firmy Alumetal S.A. ormaz przewodniczący Rady Nadzorczej. Szczegółowy życiorys Pana Grzegorza Stulgisa dostępny jest na stronie internetowej Spółki w zakładce "Rada Nadzorcza": https://www.k2.pl/inwestorzy/o-nas/rada_nadzorcza.html

Załączniki

Inne komunikaty

bEDFHbAT