Trwa ładowanie...
bEDGqsOJ
Notowania
MLPGROUP: strona spółki
15.06.2021, 22:26

MLG Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii E MLP GROUP S.A.

Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2021 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał komunikat, w którym poinformował, że zgodnie z decyzją KDPW nr 766/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r., w dniu 16 czerwca 2021 r. nastąpi rejestracja 1.653.384 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,25 zł każda oznaczonych kodem ISIN PLMLPGR00017.
Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bEDGqsPr