Trwa ładowanie...
bEUBekAB
Notowania
BIOTON: strona spółki
16.06.2021, 15:55

BIO Rezygnacja osoby nadzorującej Bioton S.A.

Zarząd BIOTON S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Wei Ming Tan rezygnację ze sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Powodem rezygnacji są przyczyny osobiste. Zarząd Spółki pragnie podziękować Panu Wei Ming Tan za dotychczasowe zaangażowanie i współpracę.
Podstawa prawna: § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bEUBekBj