Trwa ładowanie...
bEDKatZx
Notowania

GNB Rezygnacja Członka Zarządu Banku

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") informuje, że Pani Maja Stankowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Banku ze skutkiem na dzień dzisiejszy, to jest 16 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna: § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty

bEDKauaf