Trwa ładowanie...
bEDGZefF
Notowania
CNT: strona spółki
16.06.2021, 17:02

CNT Zgłoszenie przez Akcjonariusza Spółki kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2021 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. na dzień 22 czerwca 2021 roku, Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 16 czerwca 2021 roku wpłynęło do Spółki od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”) zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki. W przesłanym zawiadomieniu Akcjonariusz zgłosił kandydaturę Pana Macieja Waś do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
Poniżej Spółka zamieszcza podstawowe informacje o zgłoszonym kandydacie przedstawione przez Akcjonariusza. Pan Maciej Waś jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie uzyskując tytuł zawodowy adwokata. W 2019 r. został wpisany na listę radców prawnych. Jest autorem publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego. W 2019 r. otworzył przewód doktorski. Planowany termin obrony grudzień 2021 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych oraz obsługując międzynarodowego potentata z branży odpadowej i wodnej. Od 2018 r. prowadzi indywidualną praktykę w ramach kancelarii radcowskiej specjalizując się w obsłudze największych krajowych oraz międzynarodowych podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności działających w ramach branży nieruchomościowej, odpadowej, energetycznej, budowlanej, finansowej, medycznej, kolejowej. Specjalizuje się w postępowaniu cywilnym oraz prawie handlowym.

Inne komunikaty

bEDGZegn