Trwa ładowanie...
bETLmkhx
Notowania
PZU: strona spółki
16.06.2021, 19:34

PZU Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) zwołane na dzień 16 czerwca 2021 roku.
Informacja o zgłoszonym sprzeciwie do protokołu znajduje się w załączniku bezpośrednio pod treścią uchwały. Podczas obrad ZWZ nie zostały poddane pod głosowanie żadne uchwały, które nie zostałyby podjęte. Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktu porządku obrad. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) – 9) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bETLmkif