Trwa ładowanie...
bEqraufF

Notowania

CAM Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cambridge Chocolate Technologies S.A

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 8/21 zawierającego projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cambridge Chocolate Technologies S.A. [Spółka] zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu przyjęte w dniu dzisiejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach punktu 5 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Załączniki

Inne komunikaty

bEqraugn