Trwa ładowanie...
bErzArNh

Notowania

AQUABB: strona spółki
17.06.2021, 14:51

AQU Powołanie Członków Zarządu „AQUA” S.A.

Zarząd „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 17 czerwca 2021 r. podjęła uchwałę o ponownym powołaniu pana Krzysztofa Michalskiego do Zarządu Spółki na okres jego nowej, indywidualnej kadencji, rozpoczynającej się po upływie jego aktualnej kadencji, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r., powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz uchwałę o ponownym powołaniu pana Henryka Wysogląda do Zarządu Spółki na okres jego nowej, indywidualnej kadencji, rozpoczynającej się po upływie jego aktualnej kadencji, tj. od dnia 15 czerwca 2022 r., powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.
Życiorysy zawodowe pana Krzysztofa Michalskiego i pana Henryka Wysogląda zostały już przekazane do publicznej wiadomości odpowiednio raportem bieżącym nr 18/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. oraz raportem bieżącym nr 13/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-07-06
AQU Otrzymanie odpisu pozwu złożonego przez Veolia Voda (Sofia) B.V.
22,00
0,00
2021-06-23
AQU Zamiana nieruchomości pomiędzy „AQUA” S.A. a Gminą Bielsko-Białą w celu realizacji inwestycji.
22,00
+4,55
2021-06-22
AQU Wniesienie przez Spółkę odwołania od decyzji o odmowie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice na okres kolejnych trzech lat.
23,00
-4,35
2021-06-17
AQU Powołanie Członków Zarządu „AQUA” S.A.
23,20
0,00
2021-06-17
AQU Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
23,20
0,00
2021-06-17
AQU Informacja o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
23,20
0,00
2021-06-14
AQU Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów, którzy stawili się na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „AQUA” S.A. w dniu 14 czerwca 2021 r.
24,40
-1,64
2021-06-14
AQU Informacja o niepodjęciu uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „AQUA” S.A. w dniu 14 czerwca 2021 r.
24,40
-1,64
2021-06-11
AQU Utrzymanie w mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach o oddaleniu wniosku Veolia Voda (Sofia) B.V. o udzielenie zabezpieczenia.
25,00
-2,40
2021-06-07
AQU Odmowa zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jaworze i Wilkowice na okres kolejnych trzech lat.
25,80
0,00
bErzArNP