Trwa ładowanie...
bErzHLjF

Notowania

PEKABEX: strona spółki
17.06.2021, 17:02

PBX Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii B na Catalyst

W nawiązaniu do raportów bieżących 37/2021, 38/2021 i 44/2021, Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) informuje, że w dniu 17 czerwca 2021 r. zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 40.000 obligacji na okaziciela serii B Spółki, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPKBEX00106” („Obligacje”) oraz notować te Obligacje w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PBX0625”.
Spółka otrzymała również komunikat GPW nawiązujący do wskazanej wyżej uchwały, którym GPW poinformował iż data ostatniego notowania Obligacji planowana jest na dzień 2 czerwca 2025 r.

Inne komunikaty

bErzHLkn