Trwa ładowanie...
bEDGWGpx
Notowania
MLPGROUP: strona spółki
17.06.2021, 17:20

MLG Wybór biegłego rewidenta na lata 2021-2023

Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, zgodnie art. 21.2.g) Statutu Spółki dokonano wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie lub przegląd sprawozdań finansowych MLP GROUP S.A. i innych dokumentów finansowych tj. wybrano PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 11 (wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 144).
Audytor będzie uprawniony do badania następujących dokumentów: jednostkowych sprawozdań Spółki, skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej MLP Group S.A., skonsolidowanych raportów grupowych sporządzanych zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rachunkowości stosowanymi w grupie kapitałowej ILDC oraz do przeglądów jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, przeglądów skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej MLP Group S.A., skonsolidowanych raportów grupowych sporządzanych zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rachunkowości stosowanymi w grupie kapitałowej ILDC. Badania i przeglądy będą dotyczyły lat 2021, 2022 oraz 2023. Spółka korzystała dotychczas z usług ww. podmiotu w zakresie przeglądów oraz badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz też w zakresie przeglądu i badania pakietów konsolidacyjnych w latach 2019 i 2020. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Inne komunikaty

bEDGWGqf