Trwa ładowanie...
bEreXyeZ

Notowania

CORELENS: strona spółki
18.06.2021, 17:45

COR Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie

Zarząd spółki pod firmą Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie („Spółka"), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym informuje, iż w dniu 18 czerwca 2021 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Henryka Brunengrabera o zmniejszeniu posiadanego udziału ogólnej liczby głosów ("Zawiadomienie").

Załączniki

Inne komunikaty

bEreXyfH