Trwa ładowanie...
bEUdsXAR
Notowania
BNPPPL: strona spółki
21.06.2021, 17:15

BNP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 17 czerwca 2021 r.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku („NWZ”) zwołanym na dzień 17 czerwca 2021 r.
Akcjonariusze: 1. BNP Paribas SA – 93.501.327 głosów na NWZ, co stanowi 63,38% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 68,91% liczby głosów na NWZ; 2. BNP Paribas Fortis SA/NV – 35.490.226 głosów na NWZ, co stanowi 24,06% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 26,16% liczby głosów na NWZ. Podstawa prawna Art. 70 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. - Dz. U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.)

Inne komunikaty

bEUdsXBz