Trwa ładowanie...
bEqmDbWt

Notowania

K2H Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ K2 Holding S.A.

Zarząd Spółki K2 Holding S.A. (Spółka) informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (ZWZ), które odbyło się dnia 15 czerwca 2021 roku, przy liczbie głosów 1.431.438, udział akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na tym Zgromadzeniu był następujący:
1. IPO30 UNIPESSOAL LDA posiadała 468.500 akcji Spółki, z których przysługiwało 468.500 głosów, co stanowiło 32,73% głosów na tym ZWZ i odpowiadało 20,20% ogólnej liczby głosów w Spółce, 2. JANUSZ ŻEBROWSKI posiadał 381 053 akcje Spółki, z których przysługiwało 381 053 głosy, co stanowiło 26,62% głosów na tym ZWZ i odpowiadało 16,43% ogólnej liczby głosów w Spółce, 3. FRAM FIZ posiadał 186.661 akcji Spółki, z których przysługiwało 186 661 głosów, co stanowiło 13,04% głosów na tym ZWZ i odpowiadało 8,05% ogólnej liczby głosów w Spółce. 4. PIOTR DZIĘCIOŁOWSKI posiadał 123 000 akcji Spółki, z których przysługiwało 186 661 głosów, co stanowiło 8,59% głosów na tym ZWZ i odpowiadało 5,30% ogólnej liczby głosów w Spółce. 5. UNIQA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY posiadał 121 288 akcji Spółki, z których przysługiwało 186 661 głosów, co stanowiło 8,47% głosów na tym ZWZ i odpowiadało 5,23% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Inne komunikaty

bEqmDbXb