Trwa ładowanie...
bEqmmViZ

Notowania

BVT: strona spółki
21.06.2021, 20:29

BVT Przystąpienie do rozmów w sprawie pozyskania do obsługi pakietów kredytów hipotecznych, tzw. frankowych.

Zarząd BVT S.A. z siedzibą w Tarnowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym przystąpił do rozmów z podmiotem prawnym zainteresowanym sprzedażą pakietów umów z kredytobiorcami indywidualnymi, posiadającymi kredyty zabezpieczone hipotecznie, które udzielane były we frankach szwajcarskich. Zawarte umowy dotyczą obsługi kredytobiorców w sporach prowadzonych m.in. przed sądami powszechnymi w celu unieważnienia umów, zapisów abuzywnych oraz innych, niedozwolonych praktyk.
Zarząd wskazuje, iż negocjacje prowadzone będą w kierunku przejęcia umów z klientami indywidualnymi na prawną obsługę prowadzonych sporów. Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż w toku rozmów rozważane mogą być również inne alternatywy. Zarząd zaznacza, iż na dzień publikacji niniejszego komunikatu żadne decyzje co do kierunków i rozwiązań z tego wynikających nie zostały podjęte. Przystąpienie do rozmów z Interesariuszem jest konsekwencją podjętej w dniu 18 września 2020 r. decyzji w sprawie przeprowadzenia analizy możliwych kierunków rozwoju Spółki, o czym Spółka informowała w trybie raportu ESPI nr 29/2020 z dn. 18 września 2020 r.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2021-07-19
BVT Wypłata odsetek od obligacji serii I
1,07
+0,47
2021-06-30
BVT Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 30 czerwca 2021 r.
1,08
0,00
2021-06-30
BVT Wypłata odsetek od obligacji serii J.
1,08
0,00
2021-06-21
BVT Przystąpienie do rozmów w sprawie pozyskania do obsługi pakietów kredytów hipotecznych, tzw. frankowych.
1,06
0,00
2021-06-15
BVT Wypłata odsetek od obligacji serii H
1,07
0,00
2021-06-14
BVT Zawarcie umowy obsługi wierzytelności
1,02
+0,98
2021-06-04
BVT Wypłata odsetek od obligacji serii K
1,05
-5,21
2021-06-02
BVT Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r.
1,05
-0,95
2021-05-13
BVT Wypłata odsetek od obligacji serii L
1,04
0,00
2021-04-20
BVT Informacja o zakupie wierzytelności
1,05
0,00
bEqmmVjH