Trwa ładowanie...
bEqmdtVh

Notowania

PKOBP: strona spółki
21.06.2021, 21:57

PKO Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 7 czerwca 2021 r.

Raport nr 26/2021 – Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 7 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. publikuje odpowiedzi udzielone w trybie art. 428 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych na pytania jednego z akcjonariuszy, zadane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 7 czerwca 2021 r. Odpowiedzi na pytania akcjonariusza znajdują się w załączniku.

Załączniki

Inne komunikaty

bEqmdtVP