Trwa ładowanie...
bEDGYajV
Notowania

MLG Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej MLP Group S.A.

Zarząd spółki MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”), informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał od funduszu MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny, w związku ze zwołanym na dzień 30 czerwca 2021 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki, zgłoszenie kandydatury Pana Piotra Chajderowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Kandydat Pan Piotr Chajderowski złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o spełnieniu kryteriów niezależności. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje życiorys zawodowy kandydata. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bEDGYakD