Trwa ładowanie...
bEDGqYMl
Notowania
CNT: strona spółki
22.06.2021, 11:41

CNT Aktualizacji informacji o wyborze audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej CNT S.A. za lata 2021 – 2022 oraz sprawozdań z wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2021 -2022.

W nawiązaniu do informacji przekazanych raportami bieżącymi numer 16/2021 i 17/2021 Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu ("Emitent", „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 21 czerwca 2021 roku wpłynęła do Spółki informacja, iż Rada Nadzorcza Spółki podjęła, w trybie §17 ust. 10 Statutu Spółki, uchwałę w sprawie modyfikacji uchwał Rady Nadzorczej w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za lata 2021 i 2022 oraz do wydania opinii dotyczącej sprawozdań o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2021 i 2022, z uwagi na błąd (słowny) w firmie spółki wybranej do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za lata 2021 i 2022 oraz do wydania opinii dotyczącej sprawozdań o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2021 i 2022, tj. zamiast „PKF Consult Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie”, powinno być „PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie”.
Rada Nadzorcza wybrała firmę audytorską PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 477) do badania wszystkich sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za lata 2021 i 2022 oraz do wydania opinii dotyczącej sprawozdań o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2021 i 2022 w zakresie zamieszczenia w nich informacji wymaganych przepisami ustawy o ofercie publicznej. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Emitenta do podpisania z firmą PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie umowy dotyczącej badania wszystkich sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. za lata 2021 i 2022 oraz wykonania usługi atestacyjnej polegającej na wydaniu opinii dot. sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za każdy rok obrotowy, zgodnie z ofertą firmy PKF Consult Sp. k. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 marca 2021 r.

Inne komunikaty

bEDGqYMT