Trwa ładowanie...
bEseeFmJ

Notowania

CDRL: strona spółki
22.06.2021, 12:36

CDL Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S. A. w dniu 22 czerwca 2021 roku

Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S. A. w dniu 22 czerwca 2021 roku.
Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.CDRL.pl Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów w porządku obrad lub podjęcia którejkolwiek z uchwał objętych porządkiem obrad. Do protokołu nie wniesiono żadnych sprzeciwów do uchwał.

Załączniki

Inne komunikaty

bEseeFnr