Trwa ładowanie...
bErKSCoR

Notowania

ZREMB: strona spółki
22.06.2021, 12:39

ZRE Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 21 czerwca 2021r.

Zgodnie z art. 70 pkt 3 - Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych-, Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A., ( Emitent) przekazuje informację o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A., które odbyło się w dniu 21 czerwca 2021r.
Zestawienie uwzględnia liczbę zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 21.06.2021r., liczbę głosów przysługujących akcjonariuszowi na ZWZ w dniu 21.06.201r, ich procentowy udział w liczbie głosów obecnych na Zgromadzeniu, a także w ogólnej liczbie głosów.: 1. Pan Krzysztof Kosiorek - Sobolewski - Liczba zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 21.06.2021r: 2.890.000 - Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 2.890.000 - procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA w dniu 21.06.2021r.: 56,18% - procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 22,94 % 2. Pan Marcin Garus - Liczba zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 21.06.2021r: 1.306.813 - Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 1.306.813 - procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA w dniu 21.06.2021r.: 25,40% - procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 10,37 % 3. Aleksandra Sobolewska - Liczba zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 21.06.2021r: 475.839 - Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 475 839 - procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA w dniu 21.06.2021r.: 9,25% - procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 3,78% 4. Astalis Sp. z o.o. - Liczba zarejestrowanych akcji na ZWZA w dniu 21.06.2021r: 371.389 - Liczba przysługujących głosów z zarejestrowanych akcji: 371.389 - procentowy udział w liczbie głosów na ZWZA w dniu 25.06.2020r.: 7,22% - procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 2,95%

Inne komunikaty

bErKSCpz